20:50, Thứ Sáu, 26-4-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Ngày 19/4/2019, Tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. Dự thảo quy định có một số thay đổi, cập nhật một số nội dung nhằm phù hợp với diễn biến mực nước lũ trên sông tại một số khu vực.

Mực nước trên sông Sài Gòn tại các trạm đo được cập nhật để phù hợp với thực tế tại địa phương

Các điểm mới được cập nhật bổ sung trong dự thảo Quyết định so với Quyết định số Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2010 như sau:

1. Cập nhật, giải nghĩa các thuật ngữ "Cấp báo động lũ" (Điều 3 của dự thảo Quyết định), cụ thể:

a. Cấp báo động lũ là sự phân định cấp độ của lũ. Mỗi cấp độ lũ được xác định thông qua một giá trị mực nước tương ứng quy định tại các vị trí đo trên sông, suối,phản ánh mức độ nguy hiểm của lũ cũng như mức độ ngập lụt do lũ gây ra;

b. Cấp báo động lũ được phân thành ba cấp theo mức độ tăng dần của mực nước lũ, làm cơ sở cho việc phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt;

c. Cấp báo động lũ được xác định căn cứ vào đặc điểm, độ lớn mực nước lũ và mức độ tác động của lũ lụt đến đê điều, bờ sông, công trình và dân sinh, kinh tế - xã hội trên khu vực.

Mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An và Thủ Dầu Một được cập nhật tăng so với Quyết định 632

2. Bổ sung "Phân cấp báo động lũ" trên sông (Điều 5 tại dự thảo Quyết định) như sau

a. Báo động cấp I: là khi có khả năng xảy ra lũ, được phản ánh thông qua mực nước trong sông, suối dâng cao, bắt đầu gây ngập ở các vùng đất thấp và đe dọa các phần bờ cao;

b. Báo động cấp II: là khi tình trạng lũ nguy hiểm, được phản ánh thông qua mực nước trong sông, suối tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt tại những vùng bằng phẳng, trừ những thị trấn và thành phố được bảo vệ trước sự tấn công của nước lũ; tốc độ dòng chảy trong sông lớn gây nguy hiểm cho bờ sông và làm xói lở đê; chân cầu có nguy cơ bị nguy hiểm do xói lở;

c. Báo động cấp III: là khi tình trạng lũ rất nguy hiểm, được phản ánh thông qua mực nước trong sông, suối đã dâng lên rất cao, tất cả các vùng đất thấp đều đã bị ngập, kể cả những vùng đất thấp nằm trong thành phố; sự an toàn của các đê bảo vệ ven sông đang bị đe dọa; bắt đầu có sự thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

3. Thêm vào đó, dự thảo quyết định cũng đã cập nhật, bổ sung mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông thuộc phạm vi cả nước phù hợp với diễn biến mực nước thực tế trên các sông tại các địa phương tại phần phụ lục của dự thảo quyết định. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 02 trạm có mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ được cập nhật so với Quyết định số 632 như sau:

TT

Tên sông

Trạm thủy văn

Mực nước tương ứng với các cấp báo động (m)

I

II

III

 

Sài Gòn

Phú An

1,3

1,4

1,5

 

Sài Gòn

Thủ Dầu Một

1,1

1,2

1,3

Bảng 1: Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên sông Sài Gòn tại Quyết định số 632

 

TT

Tên sông

Trạm thủy văn

Mực nước tương ứng với các cấp báo động (m)

I

II

III

 

Sài Gòn

Phú An

1,4

1,5

1,6

 

Sài Gòn

Thủ Dầu Một

1,3

1,4

1,5

Bảng 2: Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên sông Sài Gòn được cập nhật tăng lên tại dự thảo Quyết định

Cuối cùng, đến khi dự thảo Quyết định này có hiệu lực thi hành thì cũng quy định Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước hết hiệu lực.

Bạn đọc có thể xem toàn văn dự thảo và góp ý tại mục Góp ý văn bản QPPL trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tài nguyên và Môi trường tại đường dẫn: http://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/VanBanDuThao.aspx

(Nguồn: Nguyễn Đắc Vỹ Doanh - Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn)

Lượt người xem:   207
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn
Giấy phép số 125/GP-STTTT ngày 25/11/2016 - Do Sở Thông tin và Truyền thông cấp