Trang chủTin hoạt động của Sở

 • Ngành tài nguyên và môi trường Bình Dương tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước

  Trong những năm qua, Sở Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Bộ TN&MT phát động với nhiều hình thức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

 • Bình Dương tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của ngành TN&MT

  Trong những năm qua, Sở TN&MT Bình Dương đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Bộ TN&MT phát động với nhiều hình thức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

 • Tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2020

  Để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020, trong lĩnh vực đất đai, đo đạc - bản đồ và viễn thám, 3 tháng cuối năm Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện nhiều vụ trọng tâm. Cụ thể, sở sẽ thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2020 cấp huyện và các dự án sử dụng đất lúa; báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; danh mục các dự án công trình phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2021 cấp huyện; các dự án sử dụng đất lúa.

 • Công tác đấu giá các khu đất được triển khai theo quy định pháp luật hiện hành

  Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất) thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý và khai thác các khu đất do UBND tỉnh giao quản lý. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất. Tính đến nay, trung tâm đã hoàn tất thủ tục thu hồi 31 khu đất với tổng diện tích 180,7ha; đã bàn giao 17 khu đất cho đơn vị khác quản lý với tổng diện tích 110,41ha; tổ chức đấu giá thành công 5 khu đất (46,3ha), tổng số tiền thu nộp vào ngân sách Nhà nước 172,86 tỷ đồng và đang quản lý 9 khu đất với tổng diện tích là 23,98ha.

 • Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đáp ứng mục tiêu đề ra

  Trong giai đoạn 2012-2020, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong tỉnh, đến nay về cơ bản công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu đề ra, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định. Đặc biệt, kết quả cấp giấy chứng nhận làm cơ sở giúp cho công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, thuận tiện, đồng thời tạo nền tảng cho việc quản lý đất đai theo hướng hiện đại hóa, tiến tới hội nhập với trình độ khoa học tiên tiến của các nước phát triển.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn