Trang chủTin hoạt động của Sở

 • 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019

  Ngày 09/01/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-BNTMT về việc công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019.

 • Tiếp nhận 230 đơn phản ánh về tài nguyên - môi trường

  Thông qua công tác tiếp nhận đơn khiếu nại, phản ánh, trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã nhân được 230 đơn phản ánh các vụ việc liên quan tới TN-MT. Sở đã xử lý 5/5 đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang. Đối với 230 đơn tiếp nhận trong kỳ, có 89 đơn không đúng thẩm quyền, 141 đơn đúng thẩm quyền. Kết quả, sở đã xửlý 136/141 đơn, đang xử lý 5/141 đơn (thuộc lĩnh vực đất đai).

 • Sở Tài Nguyên và Môi Trường: Năm 2019 đạt nhiều kết quả quan trọng

  Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành kế hoạch năm. Bên cạnh đó, sở đã làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh về những chính sách liên quan đến TN&MT.

 • Sở Tài Nguyên và Môi Trường: Quản lý chặt quỹ vay ưu đãi

  Năm 2019, thực hiện công tác hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, cá nhân vay ưu đãi đầu tư bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tạo điều kiện cho vay các dự án thuộc đối tượng có nhu cầu vay vốn để đầu tư chuyển đổi phương tiện thu gom vận chuyển chất thải, các công trình xử lý nước thải tập trung trong quá trình sản xuất kinh doanh....

 • Sở Tài nguyên và Môi trường: Quyết liệt phòng chống tham nhũng

  Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết để thực hiện nghiêm, đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2019 theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và Đảng ủy sở, ngày 26-2-2019 sở đã ban hành Kế hoạch số 1110/KH-STNMT nhằm tiếp tục tăng cường vai trò của người đứng đầu các phòng, đơn vị và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ phẩm chất đạo đức, năng lực trong đấu tranh, loại bỏ tham nhũng, tiêu cực. Từ đó nhằm bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN-MT của đơn vị

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)