Trang chủTin hoạt động của Sở

 • Thêm nguồn thu lớn từ quỹ đất

  Theo Sở TN&MT, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với 33 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích biến động là 724.922,60m2

 • Bình Dương: Chủ động nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ môi trường

  Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường (BVMT)..., từ đó có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

 • CHI BỘ 4 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI, NHIỆM KỲ 2022-2025

 • Xử lý hiệu quả đơn thư, nội dung phản ánh của người dân

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và UBND tỉnh về việc tăng cường các hoạt động tiếp công dân để nắm bắt tình hình thực tiễn, 6 tháng đầu năm 2022, Sở TN&MT đã tổ chức 148 buổi tiếp dân. Trong đó, Ban Giám đốc sở đã tiếp 23 buổi tại trụ sở, đồng thời chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức tổ chức tiếp hàng trăm lượt công dân khác.

   

 • Nâng chất đội ngũ

  Tài nguyên và môi trường (TN&MT) là ngành đặc thù, có tầm ảnh hưởng nhất định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả mà ngành này mang lại cho tỉnh nhà, từ nhiều năm qua tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo tư lệnh ngành tập trung bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) có đức, có tài, phục vụ tốt yêu cầu đặt ra.

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn