Trang chủThanh tra

 • Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

  Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã ký ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

   

 • 76 năm Ngày truyền thống ngành thanh tra: Tăng hiệu quả quản lý, ngăn chặn, xử lý tiêu cực

  Trong lĩnh vực TN&MT, công tác thanh kiểm tra góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi tham nhũng, lãng phí về TN&MT. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành thanh tra (23/11). Báo TN&MT đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Vũ Tuấn Anh, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT.

 • Đơn thư phản ánh, khiếu nại giảm đáng kể

  Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng công tác tiếp công dân lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) vẫn được chú trọng thực hiện đúng quy định. Thời gian qua, Sở TN&MT đã giao Thanh tra sở bố trí Phòng Tiếp công dân để phục vụ công tác tiếp công dân hàng tuần, thường xuyên công khai lịch tiếp trên trang thông tin của ngành để cá nhân, tổ chức biết và thực hiện.

 • Xử lý kịp thời vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

  Sau khi thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 theo hướng giảm số lượng các đơn vị được thanh tra trong năm, thời gian qua Sở TN&MT đã tập trung công tác chuyên môn theo hướng tiếp nhận và xử lý những trường hợp vi phạm hành chính theo đơn thư khiếu nại của người dân.

 • Tiếp tục xây dựng “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện”

  Thời gian qua, Thanh tra Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với các phòng ban chức năng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện rà soát và tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không phù hợp, trái quy định pháp luật, gây phiền hà và tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Sở đã tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cụ thể hóa các quy định Trung ương, địa phương về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục đề ra giải pháp để nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của sở; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện”.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn