Trang chủTài nguyên nước

 • Ngày Nước thế giới năm 2020: Nước và biến đổi khí hậu (tt)

  Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của trên toàn thế giới.  Chủ đề Ngày nước thế giới năm 2020 là "Nước và Biến đổi khí hậu" hướng đến nghiên cứu những cách thức và những thay đổi của tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu cũng như mối liên kết chặt chẽ của hai yếu tố này với nhau.

 • Xây dựng các Thông tư quy định kỹ thuật liên quan tới quy hoạch tổng hợp lưu lực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

  Chiều 4/2, chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo các Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan tới lập quy quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch và chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, chỉ rõ các vấn đề cần điều chỉnh để đưa vào quy hoạch, nhất là vấn đề bảo vệ an ninh nguồn nước mặt, chất lượng nước; khai thác sử dụng nước các hồ thủy điện; sử dụng nước cho nông nghiệp; vấn đề chuyển nước trong và ngoài lưu vực; các vấn đề bất cập, phát sinh trong quản lý tài nguyên nước hiện nay…

 • Nước và Biến đổi Khí hậu

  Những thách thức của biến đổi khí hậu là nội dung trọng tâm nêu ra trong các chiến lược của Hội đồng Nước thế giới (World Water Council – WWC) trong những năm gần đây. Những biến đổi về khí hậu ngày nay đã và đang làm trầm trọng thêm những thách thức của việc phát triển và quản lý tài nguyên nước trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia và cộng đồng xã hội.

 • Ngày Nước thế giới 2020: Nước và biến đổi khí hậu

  Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn chủ đề “Nước và biến đổi khí hậu” cho Ngày Nước thế giới năm nay (22/3/2020).

 • Bản tin diễn biến mực nước dưới đất và diễn biến mực nước sông Đồng Nai tại Trạm thủy văn Tân Uyên tháng 12/2019

  Tháng 12 năm 2019 là tháng mùa khô, tuy nhiên lượng nước mưa từ các tháng trước vẫn đang trong quá trình thẩm thấu xuống dưới bổ sung nước cho nguồn nước dưới đất, do đó mực nước dưới đất ở hầu hết các khu vực vẫn tiếp tục có xu thế tăng cao hơn so với tháng 11. Mực nước tăng 0,02 m so với tháng 11, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2018 mực nước giảm 0,27 m. Tháng 01, dự báo mực nước dưới đất sẽ giảm song không nhiều do còn các cơn mưa trái mùa với cường độ lớn vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)