Trang chủTài nguyên nước

 • Sở Tài nguyên và Môi trường: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

  Ứng dụng công nghệ thông tin đang là một trong những nhiệm vụ trọng yếu về chuyển đổi số, đổi mới toàn diện ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT), áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao. 

 • Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới toàn diện ngành TN&MT

  Công nghệ thông tin trở thành công cụ không thể thiếu trong hoạt động của Ngành, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   

   

   

 • Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước hướng tới phát triển bền vững

  Việt Nam là một trong năm quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, trong đó tài nguyên nước sẽ chịu những ảnh hưởng lớn nhất và sớm nhất do những diễn biến bất thường về lượng mưa và nước biển dâng, tập trung mạnh nhất ở hai khu vực sản xuất lúa gạo và sản phẩm thủy sản chủ yếu của cả nước là Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và đồng bằng sông Hồng. Hiện tượng này đã xuất hiện rõ trong những năm gần đây và đã ảnh hưởng gay gắt đến nguồn nước của nước ta, điển hình là hiện tượng hán hán, thiếu nước trên các lưu vực sông.

 • Góp ý Dự thảo 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng môi trường

  Ngày 17/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng môi trường về 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) thuộc lĩnh vực môi trường tại Cổng thông tin điện tử của Bộ. Để hoàn thiện nội dung các Quy chuẩn trên, Bộ TN&MT tiếp nhận góp ý của các tổ chức, cá nhân tại Website đến hết ngày 17/01/2021 để trình các cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn theo quy định.

 • Luật Bảo vệ MT 2020: Tăng cường hiệu quả quản lý môi trường nước

  Xác định tầm quan trọng của tài nguyên nước (TNN) Luật BVMT năm 2020 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua đã đề cập đầy đủ, toàn diện về quản lý, sử dụng, nâng cao chất lượng và khai thác bền vững.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn