Khdaihoi

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Văn bản Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng số 12-HD/ĐUK...

Tuyên truyền, phổ biến kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Công văn số 630-CV/ĐUK ngày 08/01/2002 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tuyền truyền, phổ biết kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa...

Công văn số 09-HD/ĐUK ngày 03/03/2020

Công văn số 09-HD/ĐUK ngày 03/03/2002 của Đảng ủy khối cácc ơ quan và doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn Trang trí khánh tiết đại hội chi bộ trực thuộc, chi bộ, đảng...

Công văn 688-CV/ĐUK

Công văn số 688-CV/ĐUK ngày 18 tháng 02 năm 2020 về việc điều chỉnh, bổ sung việc thực hiện Bầu cử trong đại hội.

Công văn 858-CV/ĐUK ngày 16/12/2019

Công văn số 858-CV/ĐUK ngày 16/12/2019 về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2023

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)