Trang chủĐo đạc và Bản đồ

 • Ứng dụng viễn thám tại địa phương – Những tín hiệu tích cực

  Cục Viễn thám quốc gia đang xây dựng sửa đổi quy định về cung cấp dữ liệu viễn thám, đẩy mạnh việc phổ biến dữ liệu viễn thám cho địa phương với giá thành rẻ, mở rộng thêm một số đối tượng được cung cấp miễn phí. Cục sẽ hỗ trợ tư vấn trong ứng dụng viễn thám ở các địa phương. Đây là những tín hiệu tích cực nhằm đẩy mạnh, mở rộng ứng dụng viễn thám tại địa phương trong thời gian tới.

 • Ứng dụng Big data - viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí

  Các nhà khoa học của Cục Viễn thám quốc gia vừa nghiên cứu thành công ứng dụng Big Data – viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải.

 • Ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên nước

  Với các ưu điểm của dữ liệu viễn thám như độ phủ trùm không gian của dữ liệu rộng, cung cấp các thông tin phục vụ giám sát sự biến đổi qua nhiều thời kỳ,... công nghệ viễn thám được đánh giá là giải pháp công nghệ hiệu quả nhất trong việc theo dõi, giám sát cập nhật các hoạt động khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước

 • Sớm đưa Cổng thông tin điện tử không gian địa lý Việt Nam vào hoạt động

  Hiện nay, việc xây dựng cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam đang được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đẩy mạnh để nhanh chóng hoàn thiện, hiện thực hóa vào đời sống của người dân, góp phần phục vụ chia sẻ, chuyển đổi, phân tích, tích hợp, tra cứu và tải các dữ liệu khung và dữ liệu chuyên ngành.

 • Khoa học công nghệ - bệ đỡ nâng cao chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

  Vốn là ngành khoa học nghiên cứu về Trái đất, có liên quan chặt chẽ đến nhiều lĩnh vực khác nhau, nên sự phát triển khoa học và công nghệ trong đo đạc và bản đồ suốt thời gian qua có sự phát triển vượt bậc, song hành cùng sự phát triển của ngành đo đạc và bản đồ.

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 822252 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn