Trang chủcovid19

 • Công văn số 498/STNMT-VP

  Công văn số  498/STNMT-VP ngày 11/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Corona gây ra.

 • Công văn số 662-CV/ĐUK

  Công văn số 662-CV/ĐUK ngày 06/02/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra

 • Kế hoạch số 115/KH-VPUB

  Kế hoạch số 115/KH-VPUB ngày 04/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

 • Thông báo Số 219-TB-VPTU

  Thông báo số 219-TB/VPTU ngày 03/12/2020 của Văn phòng tỉnh ủy Bình Dương về việc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục truyển khai công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mởi của vi rút Co-ro-na (nCoV) gây ra.

 • Công văn số 79-CV/TW

  Công văn của Ban chấp hành Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)