Trang chủCông nghệ thông tin

 • Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-40444 trong Microsoft Windows

  Ngày 7/9/2021 vừa qua, Microsoft vừa công bô lỗ hổng bảo mật CVE-2021-40444 trong Microsoft Windows. Lỗ hổng này cho phép đối tượng tấn coogn thực thi mã từ xa trong MSHTML, MSHTML là một thành phần của hệ điều hành được dùng bới khá nhiều chương trình của Microsoft như: Microsoft Office, bao gồm Word và PowerPoint

 • Hướng dẫn họp trực tuyến

  Theo hướng dẫn tại văn bản số 168/CNTT-HTTT ngày 27/3/2020 của Cục Công nghệ thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường về triển khai họp trực tuyến ngành tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá và triển khai thử nghiệm giải pháp họp trực tuyến giữa Bộ và các Sở Tài nguyên và môi trường trong thời gian tới là hệ thống phần mềm Zoom, dự phòng là hệ thống Cisco Webex. Đây là phương thức làm việc hiện đại, thiết thực triển khai Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử, đem lại hiệu quả, kịp thời và tiết kiệm thời gian, kinh phí.

 • Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ cuối: Sau chính phủ số là gì?

  Có ba mức độ phát triển. Đầu tiên là chính phủ điện tử. Ở mức độ phát triển này, chính phủ tập trung vào việc số hoá các nguồn tài nguyên, ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hoá quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 • Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 17: Đào tạo kỹ năng số như thế nào?

  Lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp được đào tạo để chuyển đổi nhận thức, sẵn sàng, quyết liệt, làm gương ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo, điều hành; cán bộ, công chức được đào tạo để sử dụng thành thạo công cụ số trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp dịch vụ số cho người dân; người dân được đào tạo để có kỹ năng, thói quen sử dụng dịch vụ chính phủ số.

 • Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 16: Chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như thế nào?

  Một số ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước, trong đó, chú trọng tới việc triển khai các sáng kiến nhằm liên kết giữa các ngành, lĩnh vực để cung cấp một trải nghiệm mới, hoàn toàn khác, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn