9:25, Thứ Sáu, 15-1-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Báo cáo 2016/BC-STNMT ngày 17/11/2020

Báo cáo tổng kết công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống nham nhũng năm 2020

Tải báo cáo Tổng kết tại đây
Lượt người xem:   15
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn