9:3, Thứ Sáu, 18-12-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Báo cáo 5417/BC-STNMT ngày 09/12/2020

Báo cáo kết quả công tác thanh tra; kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng ngành tài nguyên và môi trường năm 2002

Tải toàn nội dung báo cáo 5417/BC-STNMT tại đây

Lượt người xem:   21
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn