15:45, Thứ Sáu, 11-12-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Báo cáo 83-BC/ĐUSTNMT ngày 21/10/2020

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí ( Từ ngày 01/01/2017 đến nay )

Tải toàn nôi dung Báo cáo tại đây

Lượt người xem:   22
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn