15:36, Thứ Sáu, 11-12-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Báo cáo 2575/BC-STNMT ngày 15/6/2020

Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020

Tải toàn nôi dung báo cáo tại đây

Lượt người xem:   20
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn