Thông tin liên hệ

14:45, Thứ Hai, 1-6-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương


Địa chỉ : Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một 

Điện thoại:  0274 3 822252  Fax :  0274 3 828035

 

 

Xem Bản đồ

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn