Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2023.

16:14, Thứ Sáu, 29-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện kế hoạch số 5479/KH-STNMT ngày 14/12/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế họach tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động năm 2023; Được sự chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ, lãnh đạo Sở TNMT. Ngày 21/12/2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin Lưu trữ tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động nhằm tổng kết và đánh giá hoạt động của đơn vị trong năm 2023 xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024. Đồng thời góp ý các văn kiện và bầu đại biểu tham dự Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động của Sở.

Đến dự Hội nghị có Bà Nguyễn Ngọc Thúy  - Phó bí thư Đảng ủy -PGĐ Sở TNMT- Chủ tịch công đoàn.
Hội nghị đã thông qua dự thảo các văn kiện của Trung tâm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công khai việc thu chi kinh phí hoạt động của đơn vị năm 2023, dự kiến chi tiết kiệm năm 2023 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024. 

Tại Hội nghị tập thể viên chức, người lao động đã có nhiều đóng góp ý kiến cho văn kiện Hội nghị và các dự thảo văn kiện của Sở như: Báo cáo Tóm tắt công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo Tình hình thực hiện quy chế dân chủ năm 2023; Báo cáo Kết quả phong trào thi đua cơ quan và công đoàn trong năm 2023 và phương hướng năm 2024; Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban thanh tra nhân dân; buổi thảo luận diễn ra sôi nổi với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các ý kiến đóng góp được Đoàn Chủ tọa tiếp thu và giải đáp thỏa đáng.
Hội nghị đã biểu quyết bầu 03 đại biểu đại diện Trung tâm tham dự Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024. 
Kết thúc Hội nghị, 100% viên chức và người lao động đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết của Hội nghị. 

TTCN

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn