10:35, Thứ Hai, 13-1-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Quỹ Bảo vệ môi trường đồng hành cùng doanh nghiệp

Từ khi thành lập (2009) đến nay Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong công tác BVMT tỉnh nhà bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực. Đối với các Doanh nghiệp, Quỹ BVMT đã trở thành người bạn đồng hành giúp sức cho DN làm tốt công tác BVMT.

Trong năm 2019, tổng nguồn vốn cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường Bình Dương là 205 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm trước. Năm 2019, Quỹ đã thẩm định, chấp thuận cho vay đối với 11 dự án với tổng số tiền là 73 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch năm. Theo các hợp đồng tín dụng đã ký, Quỹ đã giải ngân với tổng số tiền là 57 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch năm. Dư nợ tín dụng cuối năm đạt 116.711 triệu đồng, chiếm 56,7% nguồn vốn chủ sở hữu (chiếm 64% nguồn vốn cho vay trong năm là 183 tỷ đồng, vốn ngân sách bổ sung 23 tỷ đồng về vào cuối năm nên không sử dụng được trong năm). Tổng dư nợ tín dụng và hợp đồng tín dụng đã ký chờ giải ngân là 181 tỷ đồng chiếm 88% vốn chủ sở hữu hiện nay.

Công tác thu hồi nợ luôn được Quỹ chú trọng, theo dõi chặt chẽ, thu đúng, đủ, không có nợ xấu, nợ khó đòi. Quỹ đã tiến hành thu nợ với tổng số tiền là 29 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 25 tỷ đồng.

Bà Đinh Sao Mai, Giám đốc Quỹ BVMT, cho biết được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, hoạt động của Quỹ ngày càng phát triển. Từ quy mô nguồn vốn pháp định ban đầu là 30 tỷ đồng, đến nay vốn của quỹ đã nâng lên 180 tỷ đồng, dự kiến tăng lên 206 tỷ đồng, trong đó quỹ đã đóng góp hơn 32 tỷ đồng từ lợi nhuận hoạt động của mình vào nguồn vốn này.

Để đảm bảo việc sử dụng vốn được sử dụng đúng mục đích, Quỹ có kế hoạch kiểm tra, giám sát sau giải ngân và đã triển khai thực hiện kiểm tra mục đích sử dụng vốn sau giải ngân, kiểm tra tài sản đảm bảo đối với các doanh nghiệp đang vay vốn tại Quỹ. Kết quả kiểm tra cho thấy nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ được các doanh nghiệp sử dụng đúng mục đích, tài sản bảo đảm được bảo quản, sử dụng hợp lý và thực hiện đúng các cam kết đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp đã ký kết.

Kế hoạch hoạt động năm 2020

Năm 2020, Quỹ dự toán vốn chủ sở hữu là 238 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019. Trong quý 1 năm 2020, Quỹ sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh tăng vốn điều lệ của Quỹ để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân đầu tư và bảo vệ môi trường. Trong năm 2020, Quỹ đặt mục tiêu nâng mức dư nợ đến cuối năm đạt trên 122 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng so với năm 2019 đạt mức 5%, phấn đấu không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi, đảm bảo an toàn vốn.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020, Quỹ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tìm kiếm khách hàng; tích cực đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ xin vay vốn về Quỹ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, đẩy mạnh tiến độ thẩm định. Quỹ phấn đấu thẩm định với số tiền ước tính 55 tỷ đồng trở lên. Bên cạnh đó Quỹ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc những đơn vị có dự án đang trong giai đoạn giải ngân đẩy nhanh tiến độ để giải ngân, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng tín dụng và phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Căn cứ tình hình thực tế, kế hoạch thẩm định, Quỹ phấn đấu giải ngân với số tiền ước tính 42 tỷ đồng trở lên. Ngoài ra Quỹ sẽ tiếp tục thu nợ ước tính 45 tỷ đồng. Không có nợ xấu, nợ khó đòi: chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Quỹ BVMT Bình Dương sẽ chủ động nâng cao chất lượng công tác tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, nhân viên;  đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vận động 100% CBNV tự rèn luyện, nghiên cứu và nhận thức đầy đủ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh toàn diện; 100% CBNV thực hiện đúng nội quy, kỷ luật, quy chế làm việc của cơ quan, không có CBNV vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm pháp luật nhà nước...

 Tác giả: Mai Thị Mãi

Lượt người xem:   30
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)