7:34, Thứ Hai, 13-1-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Hội nghị Cán bộ Công chức và người lao động năm 2020 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

Thực hiện Kế hoạch số 6159/KH-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị cán bộ Công chức, Viên chức năm 2020. Ngày 08 tháng 01 năm 2020, Quỹ Bảo vệ môi trường tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức và người lao động nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong 2019, đề ra phương hướng thực hiện năm 2020 của Quỹ, chuẩn bị cho Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức và người lao động của Sở.

Đại biểu cấp trên tham dự Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Nguyên – Ủy viên BTV Đảng Ủy – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị đã thông qua dự thảo các văn kiện của Quỹ: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 – Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo thu chi tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020; thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương năm 2020. Các Cán bộ Công chức và người lao động có nhiều đóng góp ý kiến cho văn kiện Hội nghị của Quỹ và các dự thảo văn kiện của Sở như: Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua của cơ quan và công đoàn năm 2019 – Phát động thi đua năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh Tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường; buổi thảo luận diễn ra sôi nổi với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các ý kiến đóng góp được Chủ tọa Hội Nghị tiếp thu và giải đáp thỏa đáng.

Hội nghị đã đi đến thống nhất các chỉ tiêu về công tác chuyên môn như: Tổng doanh thu ; lợi nhuận; tỷ lệ nợ; phấn đấu đạt 100% Cán bộ Công chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Hội nghị đã biểu quyết 100% Cán bộ Công chức và người lao động thông qua Nghị quyết để tổ chức thực hiện trong năm 2020.

\

                          Bà Mai Thị Mãi  – Phụ trách phòng Nghiệp vụ, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và 

                     phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020

 

Tham gia thảo luận

Hội nghị cũng đã biểu quyết bầu 02 đại biểu đại diện Quỹ tham dự Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020.

                                                                                                                                     Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn.

Lượt người xem:   41
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)