Ngày 29 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Bình Dương.

16:55, Thứ Tư, 4-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2023.

Ngày 13 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2023 và thay thế Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương).

 

                                                                                                                                                         Nguồn từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn