15:7, Thứ Hai, 25-2-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương tổ chức thành công Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2019 ngày 10/01/2018.

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

Tham dự Hội Nghị có Ông Phạm Xuân Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm; Báo cáo công khai thu, chi tài chính năm 2018; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 và Quy chế đánh giá, xếp loại và chi trả thu nhập tăng thêm. Các viên chức, người lao động đã hăng hái tham gia thảo luận, góp ý đối với các dự thảo và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để Trung tâm hoạt động ổn định, hiệu quả trong thời gian tới. Theo đó, các ý kiến đóng góp, đề xuất chính đáng, phù hợp quy định pháp luật hiện hành sẽ được bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện để ban hành, tổ chức thực hiện.  

Tại Hội nghị, ông Phạm Xuân Ngọc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cũng như những kết quả đạt được của Trung tâm và đóng góp ý kiến chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm Trung tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019.

Ông Đoàn Văn Trương - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất cảm ơn và xin tiếp thu sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời hứa sẽ nỗ lực cùng tập thể Trung tâm đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, cải thiện nguồn thu, tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động trong thời gian tới.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo cơ hội cho viên chức, người lao động bày tỏ những tâm tư nguyện vọng, phát huy tinh thần dân chủ, tham gia đóng góp xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Kết thúc Hội nghị, 100% công chức, viên chức và người lao động đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết của hội nghị. Hội nghị cũng đã biểu quyết bầu 05 đại biểu đại diện Trung tâm tham dự Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019.

Nguồn: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương.

Lượt người xem:   229
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn