V/v xóa và đăng ký thế chấp của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thép Nguyễn Minh

15:26, Thứ Tư, 27-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TÀI SẢN
THẾ CHẤP 
SỐ PHÁT
 HÀNH
SỐ VÀO SỔ
CẤP GCN
NGÀY CẤP ĐỊA ĐIỂM
HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH
DIỆN TÍCH SÀN (m²) PHƯỜNG THÀNH PHỐ
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thép Nguyễn Minh  55 19.2 1.940,5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh Nhà xưởng 784 BO 635909 CT05854 23/10/2013 Lái Thiêu Thuận An 10/12/2020 - Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - theo hồ sơ số 231226-0230.
- Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 8 - theo hồ sơ số 231226-0324

Tải Công văn số 5262/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 26/12/2023 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn