Hội nghị Viên chức người lao động năm 2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai

10:23, Thứ Ba, 26-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21/12/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tổ chức thành công Hội nghị Viên chức và người lao động (gọi là VCNLĐ) năm 2024.

 

 

 

 

Thực hiện kế hoạch số 5479/KH-STNMT ngày 14/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức năm 2024 để đánh giá kết quả chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023; đồng thời, thảo luận, triển khai kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện năm 2024; tiếp tục nắm bắt tư tưởng, ý kiến của VCNLĐ; phát huy quyền làm chủ của VCNLĐ, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng như phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ của VCNLĐ; phát động phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu của ngành, đơn vị năm 2024.

Chỉ đạo Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Ngô Quang Sự - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Võ Đức Hiến Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở; với sự chủ trì của đồng chí Phạm Thanh Tùng – Bí thư Chi bộ 6, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (gọi là Văn phòng); Ban Giám đốc Văn phòng, Tổ trưởng Tổ Công đoàn, Bí thư Chi đoàn 4 cùng với sự có mặt của đại diện Ban giám đốc 09 Chi nhánh, Trưởng, Phó các phòng trực thuộc và toàn thể VCNLĐ làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Hình: Ông Phạm Thanh Tùng - Giám đốc VPDKĐĐ khai mạc và chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đã thông qua Báo cáo tình hình chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của VPĐKĐĐ (01 cấp); báo cáo thu – chi, các Quy chế thi đua khen thưởng, chỉ trả lương, chi tiêu nội bộ, thu nhập tăng thêm;..

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, đúng trình tự theo quy định và được các đại biểu đóng góp tích cực về báo cáo, phương hướng hoạt động của VPĐKĐĐ (01 cấp) cũng như một số báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời, cũng đã thảo luận về các định mức hỗ trợ ăn trưa, phép năm, các đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao doanh thu trước hiện trạng suy giảm của thị trường bất động sản,… tích cực đưa ra các phương hướng thực hiện trong thời gian tới, góp phần đem lại lợi ích chung cho toàn đơn vị.

Hình: Hội nghị thảo luận và đóng góp ý kiến

Cũng tại Hội nghị, đ/c Ngô Quang Sự cũng đã chỉ đạo một số nội dung:

+ Đề nghị Văn phòng tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản thể chế, chính sách, cơ chế,... để thực hiện quyết liệt tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của ngành, đặc biệt là liên quan đến hoạt động của Văn phòng.

+ Xem lại các chỉ tiêu của Nghị quyết, phải gắn với nhiệm vụ cụ thể và nhiệm vụ trọng tâm, cần phải bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Sở và Kế hoạch công tác năm 2024 của Sở để xây dựng Nghị quyết và Chương trình công tác năm của VPĐKĐĐ

+ Về tổ chức bộ máy, tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ khung lãnh đạo từ Ban Giám đốc văn phòng đến các phòng ban thuộc văn phòng, đặc biệt là các Chi nhánh, kiện toàn lại các vị trí theo Đề án vị trí việc làm. Bổ nhiệm cán bộ phải đáp ứng đủ điều kiện về lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, đảm bảo sự công tâm, trách nhiệm trong công tác quy hoạch cán bộ.

+ Về công tác cải cách hành chính: lấy cải cách thủ tục hành chính làm nhiệm vụ trọng tâm, gắn với đó là chuyển đổi số, số hóa, điện tử hóa theo Đề án 06, hạn chế tối đa các hồ sơ trễ hạn, đặc biệt là nói không với các lý do chủ quan và tăng cường phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc khách quan.

Hình: Giám đốc Sở Ngô Quang Sự chỉ đạo Hội nghị

Phương hướng và các chỉ tiêu đề ra

- Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan;

- Phấn đấu thực hiện: tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác cấp GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất dưới 0,10%; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác đo đạc và bản đồ dưới 0,25%.

- 100% hồ sơ mới được cập nhật vào cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin.

- Đẩy mạnh đầu tư và áp dụng những phần mềm công nghệ vào công việc chuyên môn cũng như trong công tác quản lý.

- Triển khai được dịch vụ công trực tuyến toàn trình (bao gồm thực hiện thanh toán trực tuyến không sử dụng tiền mặt) đối với 02 loại TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Hoàn thành và triển khai thực hiện tốt các nội dung được quy định, hướng dẫn theo Đề án 06.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hiện văn hóa, văn minh nơi công sở, có ý thức phục vụ nhân dân dân tận tình chu đáo, không sách nhiễu gây phiền hà đối với doanh nghiệp, nhân dân. Thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện”.

- Doanh thu của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh năm sau bằng hoặc cao hơn năm trước.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động về đất đai từ ít nhất 03 huyện trở lên.

- Ngoài ra, còn nhiều chỉ tiêu khác.

Hội nghị cũng đã đề cử ra 13 đại biểu và đại biểu đương nhiên đại diện cho toàn thể VCNLĐ của VPĐKĐĐ tham dự Hội nghị CBCCVC của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024.

Kết thúc Hội nghị, 100% viên chức và người lao động đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Nguồn: VPĐKĐĐ.

 

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn