9:24, Thứ Năm, 4-6-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách rút bớt tài sản thê chấp của chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Đức Phát - 5 GCN)

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất Tài sản gắn liền với đất XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ
1 Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Đức Phát Khu nhà ở Đức Phát 1631 37 110   Đất ở tại đô thị CO 980761 (số vào số cấp GCN: CT32011) ngày 08/01/2019 Lai Uyên Bàu Bàng 10/12/2019 06/05/2020 Rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Sóng Thần - theo hồ sơ số 01206
2 Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Đức Phát Khu nhà ở Đức Phát 1642 37 110   Đất ở tại đô thị CO 980772 (số vào số cấp GCN: CT32022) ngày 08/01/2019 Lai Uyên Bàu Bàng 10/12/2019 06/05/2020
3 Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Đức Phát Khu nhà ở Đức Phát 1641 37 110   Đất ở tại đô thị CO 475563 (số vào số cấp GCN: CT32021) ngày 08/01/2019 Lai Uyên Bàu Bàng 10/12/2019 06/05/2020
4 Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Đức Phát Khu nhà ở Đức Phát 1700 37 110   Đất ở tại đô thị CO 980830 (số vào số cấp GCN: CT32080) ngày 08/01/2019 Lai Uyên Bàu Bàng 10/12/2019 06/05/2020
5 Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Đức Phát Khu nhà ở Đức Phát 1752 37 100   Đất ở tại đô thị CO 980882 (số vào số cấp GCN: CT32132) ngày 08/01/2019 Lai Uyên Bàu Bàng 10/12/2019 06/05/2020

 Tải Công văn số 1152/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 06/5/2020 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Lượt người xem:   47
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn