13:54, Thứ Ba, 2-6-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty TNHH Hoàng Hùng - 3 GCN)

1 CTy TNHH Hoàng Hùng Khu nhà ở Bình Thung 4577 7 1353,1   Đất ở tại đô thị CR 148690 (số vào sổ cấp GCN: CT46640) ngày 11/11/2019 Bình An Dĩ An 29/05/2020
Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 01478
2 CTy TNHH Hoàng Hùng Khu nhà ở Bình Thung 4576 7 1362,8   Đất ở tại đô thị CR 148691 (số vào sổ cấp GCN: CT46641) ngày 11/11/2019 Bình An Dĩ An 29/05/2020
3 CTy TNHH Hoàng Hùng Khu nhà ở Bình Thung 4574 7 910,90   Đất ở tại đô thị CR 149000 (số vào sổ cấp GCN: CT46638) ngày 11/11/2019 Bình An Dĩ An 29/05/2020

Tải Công văn số 1358/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 01/6/2020 tại đây.

Nguồn : VPĐK

Lượt người xem:   60
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn