13:23, Thứ Sáu, 22-5-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bất động sản Thái Bình - 6 GCN)

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ
1 Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh 1314 10 66,9 Đất ở tại đô thị CR 233053 (số vào sổ cấp GCN: CT 02971 ngày 04/6/2019) Tân Phước Khánh Tân Uyên 14/8/2019 Đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Đông Sài Gòn theo hồ sơ số 01375-01380.
2 Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh 1315 10 66,3 Đất ở tại đô thị CR 233052 (số vào sổ cấp GCN: CT 02972 ngày 04/6/2019) Tân Phước Khánh Tân Uyên 14/8/2019
3 Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh 1330 10 63,6 Đất ở tại đô thị CR 189723 (số vào sổ cấp GCN: CT 03084 ngày 04/6/2019) Tân Phước Khánh Tân Uyên 14/8/2019
4 Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh 1313 10 67,5 Đất ở tại đô thị CR 233054 (số vào sổ cấp GCN: CT 02959 ngày 04/6/2019) Tân Phước Khánh Tân Uyên 14/8/2019
5 Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh 1329 10 64,3 Đất ở tại đô thị CR 189722 (số vào sổ cấp GCN: CT 03083 ngày 04/6/2019) Tân Phước Khánh Tân Uyên 14/8/2019
6 Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh 1328 10 65 Đất ở tại đô thị CR 189721 (số vào sổ cấp GCN: CT 03082 ngày 04/6/2019) Tân Phước Khánh Tân Uyên 14/8/2019

 Tải Công văn số 1282/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 21/5/2020 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Lượt người xem:   63
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn