9:25, Thứ Ba, 12-5-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - 01 GCN)

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất Tài sản gắn liền với đất XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ
1 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Khu dân cư Hòa Lợi 45 16 7409   Đất ở tại đô thị BO 635283 (số vào sổ cấp GCN: CT06187) ngày 20/12/2013 Hòa Phú Thủ Dầu Một 06/05/2020
Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN Bình Dương theo hồ sơ số 01187

 Tải Công văn số 1164/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 07/5/2020 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Lượt người xem:   134
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn