9:21, Thứ Ba, 12-5-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - 06 GCN)

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất Số Sổ Số vào sổ Ngày cấp XÃ, PHƯỜNG HUYỆN,
THÀNH PHỐ
1 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP Khu kho cảng, khu dân cư và tái định cư An Sơn 652 DC8(C1) 3.932,6 Đất ở tại nông thôn CN 377542 CT26393 05/10/2018 An Sơn Thuận An Đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bình Dương theo hồ sơ số 01211.
2 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP Khu kho cảng, khu dân cư và tái định cư An Sơn 658 DC8(C1) 2.935,3 Đất ở tại nông thôn CN 377543 CT26394 05/10/2018 An Sơn Thuận An
3 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP Khu kho cảng, khu dân cư và tái định cư An Sơn 653 DC8(C1) 1,079 Đất ở tại nông thôn CB 886295 CT12404 05/11/2015 An Sơn Thuận An
4 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP Khu kho cảng, khu dân cư và tái định cư An Sơn 654 DC8(C1) 1,079 Đất ở tại nông thôn CB 886296 CT12405 05/11/2015 An Sơn Thuận An
5 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP Khu kho cảng, khu dân cư và tái định cư An Sơn 655 DC8(C1) 1,079 Đất ở tại nông thôn CB 886297 CT12406 05/11/2015 An Sơn Thuận An
6 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP Khu kho cảng, khu dân cư và tái định cư An Sơn 659 DC8(C1) 1.190,1 Đất ở tại nông thôn CB 886298 CT12407 05/11/2015 An Sơn Thuận An

 Tải Công văn số 1165/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 07/5/2020 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Lượt người xem:   119
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn