9:26, Thứ Sáu, 8-5-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi- 8 GCN)

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ
THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH
 (m²)
Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất Số Sổ Số vào sổ Ngày cấp XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ
1 Cty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi Khu dân cư Cầu Đò 185 11 1.688,7 Đất ở nông thôn CH 413603  CT17816 07/3/2017 An Điền Bến Cát 16/5/2017 Đã xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01150.
2 Cty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi Khu dân cư Cầu Đò 526 17 2.939,3 Đất ở nông thôn CH 413648 CT17861 07/3/2017 An Điền Bến Cát 16/5/2017
3 Cty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi Khu dân cư Cầu Đò 527 17 4,864 Đất ở nông thôn CH 413631  CT17844 07/3/2017 An Điền Bến Cát 16/5/2017
4 Cty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi Khu dân cư Cầu Đò 528 17 4,550 Đất ở nông thôn CH 413622  CT17835 07/3/2017 An Điền Bến Cát 16/5/2017
5 Cty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi Khu dân cư Cầu Đò 529 17 4,550 Đất ở nông thôn CH 413623  CT17836 07/3/2017 An Điền Bến Cát 16/5/2017
6 Cty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi Khu dân cư Cầu Đò 539 17 6,277 Đất ở nông thôn CH 413641  CT17854 07/3/2017 An Điền Bến Cát 16/5/2017
7 Cty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi Khu dân cư Cầu Đò 540 17 6,277 Đất ở nông thôn CH 413636  CT17849 07/3/2017 An Điền Bến Cát 16/5/2017
8 Cty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi Khu dân cư Cầu Đò 541 17 6,277 Đất ở nông thôn CH 413626  CT17839 07/3/2017 An Điền Bến Cát 16/5/2017

Tải Công văn số 1105/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 28/4/2020 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Lượt người xem:   141
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn