9:14, Thứ Sáu, 24-4-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách xóa tài sản thế chấp của chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong - 12 GCN)

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
THỜI ĐIỂM
 XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất Tài sản gắn liền với đất XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ
1 Cty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn 926 41 74   Đất ở tại đô thị CS 213313 (số vào sổ cấp GCN: CT05452) ngày 10/6/2019 Bình Chuẩn Thuận An 19/03/2020 20/04/2020 Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01080
2 Cty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn 897 42 73,5   Đất ở tại đô thị CS 213319 (số vào sổ cấp GCN: CT05472) ngày 10/6/2019 Bình Chuẩn Thuận An 19/03/2020 20/04/2020 Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01078
3 Cty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn 1005 42 79,5   Đất ở tại đô thị CR 189305 (số vào sổ cấp GCN: CT05632) ngày 10/6/2019 Bình Chuẩn Thuận An 19/03/2020 20/04/2020 Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01079
4 Cty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn 976 42 68,8   Đất ở tại đô thị CR 189343 (số vào sổ cấp GCN: CT05672) ngày 10/6/2019 Bình Chuẩn Thuận An 19/03/2020 20/04/2020 Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01081
5 Cty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn 859 42 81,3   Đất ở tại đô thị CS 213476 (số vào sổ cấp GCN: CT05570) ngày 10/6/2019 Bình Chuẩn Thuận An 19/03/2020 20/04/2020 Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01082
6 Cty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn 927 41 74   Đất ở tại đô thị CS 213314 (số vào sổ cấp GCN: CT05454) ngày 10/6/2019 Bình Chuẩn Thuận An 19/03/2020 20/04/2020 Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01083
7 Cty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn 925 41 74,1   Đất ở tại đô thị CS 213458 (số vào sổ cấp GCN: CT05451) ngày 10/6/2019 Bình Chuẩn Thuận An 19/03/2020 20/04/2020 Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01084
8 Cty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn 995 42 80   Đất ở tại đô thị CR 189295 (số vào sổ cấp GCN: CT05622) ngày 10/6/2019 Bình Chuẩn Thuận An 19/03/2020 20/04/2020 Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01085
9 Cty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn 975 42 68,8   Đất ở tại đô thị CR 189344 (số vào sổ cấp GCN: CT05673) ngày 10/6/2019 Bình Chuẩn Thuận An 19/03/2020 20/04/2020 Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01086
10 Cty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn 916 41 109,7   Đất ở tại đô thị CS 213472 (số vào sổ cấp GCN: CT05563) ngày 10/6/2019 Bình Chuẩn Thuận An 19/03/2020 20/04/2020 Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01087
11 Cty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn 970 42 68,8   Đất ở tại đô thị CR 189349 (số vào sổ cấp GCN: CT05678) ngày 10/6/2019 Bình Chuẩn Thuận An 19/03/2020 20/04/2020 Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01088
12 Cty TNHH đầu tư và phát triển Lê Phong Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn 1006 42 68,4   Đất ở tại đô thị CR 189306 (số vào sổ cấp GCN: CT05633) ngày 10/6/2019 Bình Chuẩn Thuận An 19/03/2020 20/04/2020 Xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 01089

Tải Công văn số 1038/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 22/4/2020 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Lượt người xem:   110
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn