14:43, Thứ Năm, 13-2-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách xóa tài sản thế chấp của chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My- 18 GCN

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ
1 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 1 1121 101 68,9 Đất ở tại đô thị CN 377129 (số vào sổ cấp GCN: CT 31563 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019 Đã xóa đăng ký thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dương theo hồ sơ số 00276.
2 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 1 1120 101 81,9 Đất ở tại đô thị CN 377165 (số vào sổ cấp GCN: CT 31562 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
3 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 1 1119 101 82,4 Đất ở tại đô thị CN 377162 (số vào sổ cấp GCN: CT 31561 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
4 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 1 1118 101 82,8 Đất ở tại đô thị CN 377161 (số vào sổ cấp GCN: CT 31560 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
5 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 1 1116 101 83,8 Đất ở tại đô thị CN 377158 (số vào sổ cấp GCN: CT 31558 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
6 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 1 1115 101 84,2 Đất ở tại đô thị CN 377156 (số vào sổ cấp GCN: CT 31557 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
7 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 1 1113 101 85,2 Đất ở tại đô thị CN 377153 (số vào sổ cấp GCN: CT 31555 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
8 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 1 1112 101 85,6 Đất ở tại đô thị CN 377154 (số vào sổ cấp GCN: CT 31554 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
9 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 2 1111 101 86,2 Đất ở tại đô thị CN 377157 (số vào sổ cấp GCN: CT 31553 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
10 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 3 1110 101 86,9 Đất ở tại đô thị CN 377155 (số vào sổ cấp GCN: CT 31552 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
11 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 4 1109 101 87,7 Đất ở tại đô thị CN 377152 (số vào sổ cấp GCN: CT 31551 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
12 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 5 1108 101 88,4 Đất ở tại đô thị CN 377151 (số vào sổ cấp GCN: CT 31550 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
13 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 6 1107 101 89,1 Đất ở tại đô thị CN 377150 (số vào sổ cấp GCN: CT 31549 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
14 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 7 1106 101 89,8 Đất ở tại đô thị CN 377149 (số vào sổ cấp GCN: CT 31548 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
15 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 8 1105 101 90,5 Đất ở tại đô thị CN 377148 (số vào sổ cấp GCN: CT 31547 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
16 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 9 1104 101 91,2 Đất ở tại đô thị CN 377146 (số vào sổ cấp GCN: CT 31546 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
17 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 10 1102 101 117,2 Đất ở tại đô thị CN 377164 (số vào sổ cấp GCN: CT 31544 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019
18 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 11 1092 101 80,0 Đất ở tại đô thị CN 377171 (số vào sổ cấp GCN: CT 31534 ngày 06/11/2018) An Phú Thuận An 06/9/2019

Tải Công văn số 272/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 12/02/2020 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Lượt người xem:   39
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)