14:37, Thứ Năm, 13-2-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách xóa tài sản thế chấp của chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản Phạm Nhật Minh Anh- 09 GCN

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ
1 Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản và Xây dựng Phạm Nhật Minh Anh Khu nhà ở Bình Hòa 4676 DC 12 66,40 Đất ở tại đô thị CM 500022 (số vào sổ cấp GCN: CT24579) ngày 20/3/2018 Bình Hòa Thuận An 29/3/2018 Đã xóa đăng ký thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Bình Dương - PGD Thủ Dầu Một theo hồ sơ số 00280.
2 Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản và Xây dựng Phạm Nhật Minh Anh Khu nhà ở Bình Hòa 4677 DC 12 67,70 Đất ở tại đô thị CM 500023 (số vào sổ cấp GCN: CT24580) ngày 20/3/2018 Bình Hòa Thuận An 29/3/2018
3 Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản và Xây dựng Phạm Nhật Minh Anh Khu nhà ở Bình Hòa 4678 DC 12 69,10 Đất ở tại đô thị CM 500024 (số vào sổ cấp GCN: CT24581) ngày 20/3/2018 Bình Hòa Thuận An 29/3/2018
4 Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản và Xây dựng Phạm Nhật Minh Anh Khu nhà ở Bình Hòa 4679 DC 12 107,70 Đất ở tại đô thị CM 500025 (số vào sổ cấp GCN: CT24582) ngày 20/3/2018 Bình Hòa Thuận An 29/3/2018
5 Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản và Xây dựng Phạm Nhật Minh Anh Khu nhà ở Bình Hòa 4682 DC 12 108,50 Đất ở tại đô thị CM 500028 (số vào sổ cấp GCN: CT24585) ngày 20/3/2018 Bình Hòa Thuận An 29/3/2018
6 Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản và Xây dựng Phạm Nhật Minh Anh Khu nhà ở Bình Hòa 4683 DC 12 93,50 Đất ở tại đô thị CM 500029 (số vào sổ cấp GCN: CT24586) ngày 20/3/2018 Bình Hòa Thuận An 29/3/2018
7 Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản và Xây dựng Phạm Nhật Minh Anh Khu nhà ở Bình Hòa 4669 DC 12 87,80 Đất ở tại đô thị CM 500004 (số vào sổ cấp GCN: CT24572) ngày 20/3/2018 Bình Hòa Thuận An 29/3/2018
8 Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản và Xây dựng Phạm Nhật Minh Anh Khu nhà ở Bình Hòa 4673 DC 12 87,90 Đất ở tại đô thị CM 500008 (số vào sổ cấp GCN: CT24576) ngày 20/3/2018 Bình Hòa Thuận An 29/3/2018
9 Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản và Xây dựng Phạm Nhật Minh Anh Khu nhà ở Bình Hòa 4670 DC 12 87,80 Đất ở tại đô thị CM 500005 (số vào sổ cấp GCN: CT24573) ngày 20/3/2018 Bình Hòa Thuận An 29/3/2018

Tải Công văn số 271/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 12/02/2020 tại đây

Nguồn: VPĐK

Lượt người xem:   23
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)