14:12, Thứ Tư, 12-2-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách rút bớt tài sản thế chấp của chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình - 03 GCN)

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐẴ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất Tài sản gắn liền với đất XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ
1 Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh 1683 10 101,4   Đất ở tại đô thị CR 233031 (số vào sổ cấp GCN: CT04330) Tân Phước Khánh Tân Uyên 31/10/2019 05/02/2020 Đã đăng ký thay đổi (rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất) tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bình Dương theo hồ sơ số 00247
2 Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh 1591 10 73,3   Đất ở tại đô thị CO 975295 (số vào sổ cấp GCN: CT04266) Tân Phước Khánh Tân Uyên 31/10/2019 05/02/2020
3 Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh 1592 10 62,2   Đất ở tại đô thị CO 975296 (số vào sổ cấp GCN: CT04267) Tân Phước Khánh Tân Uyên 31/10/2019 05/02/2020

Tải Công văn số 231/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 10/02/2020 tại đây.

Nguồn: VPĐK

 

Lượt người xem:   25
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)