14:4, Thứ Tư, 12-2-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách rút bớt tài sản thế chấp của chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My - 02 GCN)

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất Tài sản gắn liền với đất XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ
1 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 1 1171 101 105   Đất ở tại đô thị   CO 457422 (số vào sổ cấp GCN: CT31619) ngày 06/11/2018 An Phú Thuận An 06/09/2019 30/01/2020 Đã đăng ký thay đổi (rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dương theo Hồ sơ số 00221
2 Công ty TNHH TM DV Hoàng Trà My Khu nhà ở An Phú 1 1172 101 105   Đất ở tại đô thị   CO 457425 (số vào sổ cấp GCN: CT31620) ngày 06/11/2018 An Phú Thuận An 06/09/2019 30/01/2020

 Tải Công văn số 203/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 06/02/2020 tại đây.

Nguồn: VPĐK

Lượt người xem:   60
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn