14:0, Thứ Tư, 12-2-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty TNHH MTV TM DV ăn uống Hoàng Danh - 19 GCN)

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất Tài sản gắn liền với đất XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ
1 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1340 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356415 (số vào sổ cấp GCN: CT46782) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020 STT: 00220
Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dương
2 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1287 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356360 (số vào sổ cấp GCN: CT46727) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
3 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1288 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356359 (số vào sổ cấp GCN: CT46726) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
4 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1271 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356376 (số vào sổ cấp GCN: CT46743) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
5 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1277 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356370 (số vào sổ cấp GCN: CT46737) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
6 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1289 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356358 (số vào sổ cấp GCN: CT46725) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
7 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1296 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356351 (số vào sổ cấp GCN: CT46718) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
8 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1306 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356341 (số vào sổ cấp GCN: CT46708) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
9 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1307 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356340 (số vào sổ cấp GCN: CT46707) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
10 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1351 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356404 (số vào sổ cấp GCN: CT46771) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
11 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1349 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356406 (số vào sổ cấp GCN: CT46773) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
12 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1379 DC 10.2 103,3   Đất ở tại đô thị CS 356440 (số vào sổ cấp GCN: CT14705) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
13 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1378 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356439 (số vào sổ cấp GCN: CT14704) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
14 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1339 DC 10.2 85   Đất ở tại đô thị CS 356416 (số vào sổ cấp GCN: CT46783) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
15 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1082 DC 10.2 122,8   Đất ở tại đô thị CS 356125 (số vào sổ cấp GCN: CT13265) ngày 15/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
16 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1081 DC 10.2 125,3   Đất ở tại đô thị CS 356124 (số vào sổ cấp GCN: CT13263) ngày 15/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
17 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1080 DC 10.2 127,8   Đất ở tại đô thị CS 356123 (số vào sổ cấp GCN: CT13261) ngày 15/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
18 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1079 DC 10.2 130,4   Đất ở tại đô thị CS 356122 (số vào sổ cấp GCN: CT13259) ngày 15/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020
19 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Danh Khu nhà ở An Phú 1209 DC 10.2 80   Đất ở tại đô thị CS 356238 (số vào sổ cấp GCN: CT14978) ngày 03/01/2020 An Phú Thuận An 21/01/2020

Tải Công văn số 204/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 06/02/2020 tại đây.

Nguồn: VPĐK

 

Lượt người xem:   31
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)