Thông báo mời đơn vị tư vấn tham gia xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 18 tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương

17:1, Thứ Sáu, 10-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thông báo mời các đơn vị tư vấn (có đủ điều kiện và năng lực theo quy định) tham gia xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 18 tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương kính mời các Đơn vị tư vấn có đủ điều kiện và năng lực theo quy định, tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các tổ chức sau:

1. Hợp tác xã khai thác chế biến khoáng sản Thuận Lợi thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chủ đầu tư: Hợp tác xã khai thác chế biến khoáng sản Thuận Lợi

- Địa điểm: Phường Tân Hiệp, Tân Uyên

- Diện tích xác định giá đất: 60.471,1m2 đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; 56.087,4m2 đất sản xuất nông nghiệp.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 12/2017.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi được giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh diện tích, mục đích sử dụng để thực hiện dự án Khu dân cư Cầu Đò.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi.

- Địa điểm: Xã An Điền, thị xã Bến Cát .

- Quy mô dự án: 449.068,4m2.

- Diện tích xác định giá đất:

+ Diện tích giao mới: đất ở tại nông thôn: 84.259,1m2; đất thương mại, dịch vụ: 2.007,4m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 7.706m2.

+ Diện tích điều chỉnh: đất ở tại nông thôn: 145.250,4m2; đất thương mại, dịch vụ: 2.311,7m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 4.565,2m2.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 8/2022.

3. Công ty Cổ phần Miền Đông gia hạn thời hạn sử dụng đất.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Miền Đông.

- Địa điểm: Xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

- Diện tích xác định giá đất: 195.792,3m2 đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 02/2023.

4. Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Phát gia hạn thời gian thuê đất.

- Chủ đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Phát.

- Địa điểm: Phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An.

- Diện tích: 35.911m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 02/2023.

5. Công ty Cổ phần Setiabecamex điều chỉnh mục đích, hình thức sử dụng đất đối với diện tích 119.234,3m2 thuộc dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3.

- Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Setiabecamex.

- Diện tích xác định giá đất: Đất ở: 82.204,5m2 (trước khi điều chỉnh) + 46.839,1m2 (sau khi điều chỉnh); đất thương mại, dịch vụ: 27.293,8m2; đất công trình công cộng (đất ban quản lý): 37.029,8m2.

- Vị trí, địa điểm khu đất: Phường Thới Hòa và Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 4/2020.

6. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Tân Thành thực hiện dự án Chợ và Khu nhà ở Tân Thành.

- Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển hạ tầng Tân Thành.

- Diện tích xác định giá đất: đất ở tại đô thị: 37.969,2m2; đất chợ (Nhà lồng chợ): 4.753,5m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 1.135,8m2; đất nông nghiệp: 76.110,1m2.

- Vị trí, địa điểm khu đất: Thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 02/2022.

7. Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương gia hạn thời gian sử dụng đất tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

- Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương.

- Diện tích xác định giá đất: 136.918,7m2.

- Vị trí, địa điểm khu đất: Xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 5/2023.

8. Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 8, 9 và 10) để thực hiện dự án Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Đông Bình Dương tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An.

- Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương.

- Vị trí, địa điểm khu đất: Phường Tân Bình, thành phố Dĩ An.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 6/2023; với diện tích xác định giá đất: đất ở tại đô thị: 22.227,6m2; đất thương mại, dịch vụ: 5.136m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 4.953.5m2; đất nông nghiệp: 55.069,3m2.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 8/2023; với diện tích xác định giá đất: đất ở tại đô thị: 12.633,1m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 47,5m2.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 9/2023; với diện tích xác định giá đất: đất ở tại đô thị: 14.245,9m2.

9. Công ty TNHH Hoa Toàn Phát chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Phương Toàn Phát tại phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát.

- Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Hoa Toàn Phát.

- Diện tích xác định giá đất: đất ở tại đô thị: 47.473,3m2 + 200m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 2.106,8m2; đất nông nghiệp: 93.538,7m2.

- Vị trí, địa điểm khu đất: Phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 7/2023.

10. Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương gia hạn thời gian sử dụng đất tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

- Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương.

- Diện tích xác định giá đất: 43.838,6m2.

- Vị trí, địa điểm khu đất: Xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 8/2023.

11. Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Đức Phát điều chỉnh mục đích, hình thức sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở Đức Phát (khu A + khu B) tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

- Diện tích xác định giá đất:

+ Trước khi điều chỉnh mục đích, hình thức sử dụng đất: đất ở nông thôn: 33.855,93m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 800m2.

+ Sau khi điều chỉnh mục đích, hình thức sử dụng đất: đất ở nông thôn: 35.388,3m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 800m2.

- Vị trí, địa điểm khu đất: Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 8/2019.

12. Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư xây dựng và Thương mại Gia Nguyên xã An Điền, thị xã Bến Cát

- Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư xây dựng và Thương mại Gia Nguyên.

- Diện tích xác định giá đất: đất ở tại đô thị: 25.576,6m2 + 500m2; đất thương mại, dịch vụ: 2.176,5m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 938,3m2; đất nông nghiệp: 53.568,6m2.

- Vị trí, địa điểm khu đất: Xã An Điền, thị xã Bến Cát.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 9/2023.

13. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu thực hiện dự án Khu nhà ở Suối Giữa tại phường Tương Bình Hiệp và phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một (đợt 1).

- Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu.

- Diện tích xác định giá bao gồm:

+ Đất ở tại đô thị: 60.054,2m2;

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 2.839,5m2.

- Thời hạn thực hiện dự án: Đến ngày 15/4/2070.

- Vị trí, địa điểm khu đất: Phường Tương Bình Hiệp và phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 04/2020.

14. Công ty Cổ phần Khoáng sản Thái Bình gia hạn thời gian sử dụng đất tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khoáng sản Thái Bình.

Diện tích xác định giá: 108.115 m2 đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

- Địa điểm khu đất: Xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 4/2022.

15. Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Dịch vụ Hồng Đạt gia hạn thời gian thuê đất tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Dịch vụ Hồng Đạt.

- Diện tích xác định giá: 192.502,1m2 đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

- Địa điểm khu đất: Xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 4/2022.

16. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Thảo My thực hiện dự án Khu nhà ở Bình Phú tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

- Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Thảo My.

- Diện tích tính nghĩa vụ tài chính bao gồm: 12.468,3m² đất ở đô thị và 546,5m² đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Địa điểm khu đất: Phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An.

- Thời điểm xác định giá đất: Tháng 11/2019.

17. Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Xây dựng Hưng Thịnh chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm sang thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Xây dựng Hưng Thịnh.

- Diện tích xác định giá: 8.950,6m2 đất khu công nghiệp.

- Địa điểm khu đất: Phường Bình Hoà, thành phố Thuận An.

- Thời điểm xác định giá đất: Năm 2023.

18. Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Quang Phúc 3 tại xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc.

- Diện tích xác định giá bao gồm:

+ Đất ở tại nông thôn: 47.473,3m2 + 885,3m2;

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 2.106,8m2;

+ Đất nông nghiệp: 130.468,4m2;

- Địa điểm khu đất: Xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

- Thời điểm xác định giá đất: Năm 2023.

Hồ sơ giới thiệu năng lực (hồ sơ năng lực và văn bản tham gia định giá đất) của đơn vị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương trước ngày 24/10/2023. Để biết thông tin chi tiết mời liên hệ Phòng Kinh tế đất thuộc Chi cục Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Tầng 7, tháp B Tòa nhà Trung tâm Hành chính Tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3827204 gặp Đ/c Mai./.

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn