14:22, Thứ Tư, 20-3-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tuyên truyền về triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Theo quy định Luật đất đai năm 2013, Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm; Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh là 05 năm; Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm; Quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên, kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.Căn cứ quy định, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào thời điểm cuối năm 2018.

Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; cụ thể như: công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất, cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày càng đạt hiệu quả cao, tạo sự thống nhất giữa quản lý và sử dụng đất, kiểm soát được quá trình biến động đất đai; giải quyết nhu cầu về sử dụng đất của các doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân theo từng mục đích sử dụng đất cụ thể.

- Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm công tác công bố, công khai và tuyên truyền cho các đối tượng sử dụng đất là doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân nắm bắt được thông tin và thực hiện đúng quy định pháp luật và vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm hạn chế được nhiều trường hợp các hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn cấp huyện, đặc biệt trước tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng đất tăng nhanh như hiện nay trên hiện nay địa bàn tỉnh.

Danh sách tổng hợp các Quyết định

Nguồn: Chi cục Quản lý Đất đai

Lượt người xem:   299
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)