10:1, Thứ Ba, 19-4-2022
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Công văn số 682-CV/BTGTU ngày 8/4/2022 của Ban Tuyên Giáo

Về việc hướng dẫn học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2022

Tải Công văn số 682-CV/BTGTU ngày 08/4/2022
Lượt người xem:   115
Chia sẻ:
  

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn