9:44, Thứ Ba, 19-4-2022
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2022

Kế hoạch học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh Chuyên đề năm 2022 số 357-KH/DDUSS ngày 18/4/2022 của Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải nội dung kế hoạch 357-KH/ĐUK ngày 18/4/2022
Lượt người xem:   211
Chia sẻ:
  

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn