10:11, Thứ Sáu, 26-7-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tuyên truyền Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”

Kế hoạch số 31-KH/BTGTU ngày 8 tháng 7 năm 2019 của Ban tuyên giáo Tỉnh ùy về Hướng dẫn Tuyên truyền Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới" và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban bí Thư trung ương Đảng "về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030"
Lượt người xem:   69
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn