Giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ mười lăm - HĐND tỉnh khóa IX

15:7, Thứ Hai, 5-10-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT Nội dung kiến nghị Kết quả/Kế hoạch thực hiện
1

Kiến nghị số 45

Cử tri Trần Văn Danh, Trần Văn Lụa, khu phố 4, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một: Tiếp tục kiến nghị dự án Khu Đồng An II mở rộng kéo dài đã hơn 14 năm, người dân trong khu vực dự án không được thực hiện các quyền về xây dựng nhà cửa, mua bán đất đai, hộ khẩu... đề nghị các cấp chính quyền có phương án giải quyết, trả lại quyền lợi cho người dân. Trường hợp thực hiện dự án, đề nghị cho biết cụ thể về đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư.

Nội dung này thuộc thẩm quyền trả lời của UBND thành phố Thủ Dầu Một (UBND thành phố Thủ Dầu Một là cơ quan chủ trì, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án). Qua nắm bắt tình hình, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo một số nội dung có liên quan như sau:

- Về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Theo UBND thành phố Thủ Dầu Một thì hiện nay dự án chưa thực hiện thu hồi đất, chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Chủ đầu tư chưa ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Về các quyền chuyển nhượng của người sử dụng đất: Hiện nay dự án chưa thực hiện thu hồi đất nên người dân được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 và Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.

- Về giá đất bồi thường và chính sách tái định cư: Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Thủ Dầu Một. Trước khi trình UBND thành phố phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thủ Dầu Một sẽ lấy ý kiến của các hộ dân theo quy định.
2

Kiến nghị số 46

Cử tri Phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An: Phản ánh Công ty sơn Hoa Việt tổ 29 trong quá trình sản xuất phát sinh mùi hôi ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và có phương án di dời công ty này vì thường xuyên có phát sinh mùi hôi do hóa chất và nằm cạnh khu dân cư không an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Qua rà soát hồ sơ, Công ty Sơn Hoa Việt chưa lập hồ sơ về môi trường theo quy định. Theo phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty trong tháng 10 năm 2020, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
3

Kiến nghị số 47

Cử tri khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên: Không thống nhất với trả lời của Sở Tài nguyên môi trường (TNMT) về hoạt động của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, có thể Sở TNMT căn cứ vào hồ sơ, hoá đơn kinh doanh mua bán của Công ty để trả lời là Công ty còn hoạt động đến tháng 6/2019 là chưa đúng với hiện trạng sản xuất của Công ty. Đề nghị các ngành của Tỉnh tổ chức đi kiểm tra thực tế tại Công ty, có sự tham gia của địa phương và người dân sống trong khu phố để thấy rỏ việc đất đai, nhà xưởng của Công ty đã bỏ hoang hoá từ năm 2013, mái tole nhà xưởng hiện đã mục nát, người dân sợ khi trời mưa, dông bảo tole bay sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh, đất bỏ hoang để cỏ mọc mùa mưa thì có nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh, mùa khô thì nguy cơ xảy ra cháy rất nguy hiểm. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xác minh cụ thể và thu hồi đất giao cho địa phương xây dựng trường học, vì hiện nay nhu cầu xây dựng trường học cho học sinh trên địa bàn phường rất lớn.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri việc sử dụng đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam), Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị và địa phương kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam). Ngoài việc căn cứ kết quả kiểm tra hiện trạng, hồ sơ, hoá đơn kinh doanh mua bán và giải trình của Công ty để trả lời cho cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục thuế về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) để làm cơ sở trả lời kiến nghị của cử tri, theo đó:

- Tại Công văn số 2797/SKHĐT-ĐKKD ngày 24/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết “chưa tiếp nhận hồ sơ thay đổi, tạm ngưng, chấp dứt hoạt động doanh nghiệp hoặc thay đối, tạm ngưng, chấm dứt hoạt động dự án của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam)”.

- Tại Công văn số 133/CT-TTKT3 ngày 03/01/2020, Cục Thuế cho biết:

“- Công ty có chấp hành thực hiện kê khai thuế và thực hiện nộp thuế theo kê khai vào ngân sách nhà nước theo quy định. Đến thời điểm ngày 30/12/2019, công ty còn nợ 74.524.554 đồng tiền thuế đất phi nông nghiệp (tiểu mục 1603).

- Trong thời hạn hai (02) năm tính đến thời điểm hiện tại trở về trước, công ty không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế và gian lận về thuế.

- Doanh thu năm 2018 theo tờ khai quyết toán thuế TNDN và tờ khai thuế GTGT quý I, Quý II năm 2019: Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) không phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quý 3/2019 Công ty phát sinh doanh thu bán hàng trong nước 1 hóa đơn với tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng là 440.000.000đồng.

- Từ ngày 01/01/2018 đến nay Công ty không phát sinh doanh thu xuất khẩu”.

Từ những cơ sở nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) theo kiến nghị của cư tri.
4

Kiến nghị số 48

Cử tri Nguyễn Danh Kiểm, khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát: phản ánh Nhà máy vật liệu xây dựng Bình Dương tại Khu phố 2, phường Mỹ Phước vẫn đang hoạt động sản xuất gạch nung trong khu dân cư, để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe của các hộ dân xung quanh khu vực này đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét có lộ trình di dời lò gạch này ra khỏi khu dân cư hoặc chuyển đổi sang ngành nghề khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Qua rà soát, Công ty sản xuất gạch MC mà cử tri phản ánh (gần Khu dân cư Mỹ Phước 2) có tên đầy đủ là Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700148529 do Phòng Đăng ký kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, địa chỉ khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Công ty đã lập đề án Bảo vệ môi trường cho Nhà máy gạch ngói Bến Cát công suất 30.000.000 viên/năm và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết số 104/QĐ-STNMT ngày 02/2/2010. Trong quá trình họat động, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường. Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các biện pháp khống chế ô nhiễm theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, cụ thể: Đã lắp đặt các công trình xử lý khí thải lò nung tuynel và nâng cao thêm ống khói để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Bình Dương là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp sớm và quá trình phát triển đô thị cũng diễn ra nhanh so với cả nước. Quá trình phát triển công nghiệp và đô thị nhanh chóng dẫn đến tình trạng nhiều cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong các khu dân cư, đô thị gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Nhận thức được vấn đề trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Công thương chủ trì xây dựng đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương“. Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Theo đề án được phê duyệt, từ năm 2020 Sở Công thương sẽ phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan để tiến hành điều tra, khảo sát các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất bên ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện phía Nam của tỉnh (thành phố Thủ Dầu Một, thị xã: Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên và Bến Cát). Kết quả điều tra, nếu doanh nghiệp hoạt động sản xuất nằm trong khu đô thị, không phù hợp quy hoạch phân khu chức năng về đô thị; quá trình hoạt động không tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, sẽ phải chuyển đổi công năng hoạt động cho phù hợp quy hoạch hoặc di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm đảm bảo cho định hướng phát triển kinh tế-xã hội bền vững của tỉnhxử lý nước thải, khí thải, quản lý chất thải rắn theo quy định.
5

Kiến nghị số 49

Cử tri Phạm Văn Hải, ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát: phản ánh Công ty Nam Đông ấp Kiến Điền, xã An Điền xả khí thải gây mùi khó chịu. Đề nghị các ngành chức năng xem xét xử lý.

Công ty TNHH Nam Đông tại Ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát hoạt động nấu nhôm phế liệu. Công ty đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Mở rộng dây chuyền tái chế kim loại đồng (Kim loại nhôm hiện hữu 6.600 tấn sản phẩm/năm và đồng bổ sung 5.400 tấn sản phẩm/năm)” của Công ty TNHH Nam Đông và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 171/QĐ-STNMT ngày 04/3/2016; đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1426/GXN-STNMT ngày 19/4/2017.

Theo phản ánh của cử tri, ngày 3/9/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty. Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty đang hoạt động sản xuất với công suất hiện tại khoảng 1.500 tấn sản phẩm/năm, tại thời điểm kiểm tra các công trình xử lý nước thải, khí thải đang vận hành bình thường, kết quả phân tích nước thải, khí thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo giám sát việc xả khí thải gây mùi hôi khó chịu theo như phản ánh của người dân, Sở đang tiếp tục kiểm tra, lấy mẫu khí thải đột xuất và tổng hợp, xử lý các vi phạm (nếu có) trong tháng 10 năm 2020 và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
6

Kiến nghị số 50

Cử tri Lường Văn Phú - ấp 5, xã Tân Long, huyện Phú Giáo: phản ánh Nhà máy mủ Thái Hưng Thịnh ở xã An Long phát tán mùi hôi nhiều, gây ô nhiễm môi trường, người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa được khắc phục, đề nghị ngành chức năng tiếp tục xem xét xử lý.

Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thái Hưng Thịnh tại ấp 5, xã Tân Long, huyện Phú Giáo hoạt động sản xuất mủ nước SVR 3L và mủ tạp SVR 10. Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm (trong đó mủ nước SVR 3L là 6.000 tấn/năm, mủ tạp SVR 10 là 6.000 tấn/năm tại Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 05/10/2012. Kết quả kiểm tra vào tháng 3 năm 2017 cho thấy Công ty đã thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải; thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; kết quả giám định mẫu nước thải đạt quy chuẩn cho phép.

Theo phản ánh của cử tri, trong tháng 10 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm (nếu có) và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

 

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn