Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười hai - Hội đông nhân dân tỉnh khóa IX

14:13, Thứ Hai, 1-6-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT Nội dung Kết quả
1 Cử tri phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An tiếp tục phản ánh và kiến nghị: Cơ quan chức năng có thông báo chính thức cho cử tri được biết về kết quả giải quyết đến nay đối với những vấn đề liên quan đến vụ việc sai phạm của Công ty Hai Thọ (nay là Công ty Dương Bình Dương) như: Việc hoàn trả lại số tiền thu lợi không hợp pháp từ khai thác tài nguyên đất; chưa khôi phục đường đất phục vụ nhu cầu lưu thông của người dân; việc xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những sai phạm của công ty.

- Công ty TNHH Dương Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mã số 3701964424 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp; Công ty chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV Hai Thọ thành Công ty TNHH Dương Bình Dương từ ngày 07/12/2017.

- Vào ngày 08/8/2017, Công ty TNHH MTV Hai Thọ đã bị UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2131/QĐ-XPVPHC với hình thức phạt chính là 15.000.000 đồng, biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp pháp với số tiền 753.844.000 đồng và buộc thiết lập lại con đường để phục vụ cho việc đi lại cho người dân. Đối với việc vi phạm của Công ty TNHH MTV Hai Thọ xảy ra trước khi đổi tên thành Công ty TNHH Dương Bình Dương.

- Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng UBND thị xã Thuận An, UBND phường Bình Chuẩn tiến hành làm việc và yêu cầu Công ty TNHH Dương Bình Dương thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty đã có cam kết thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 6138/UBND-KTN ngày 19/12/2018.

 - Trên cơ sở đó, 03/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng UBND thị xã Thuận An, UBND phường Bình Chuẩn làm việc với Công ty để công bố Công văn số 6138/UBND-KTN ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể về thiết lập và thi công con đường để Sở phối hợp với địa phương lấy ý kiến của người dân trước khi thực hiện. Tuy nhiên, sau buổi làm việc ngày 03/01/2019, Sở đã nhiều lần liên hệ và có văn bản nhắc nhở nhưng Công ty cố tình không chấp hành đúng các nội dung Công ty đã cam kết mà không có lý do chính đáng. Trước tình hình đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Thuận An tổ chức cưỡng chế việc thực hiện Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Công ty TNHH MTV Hai Thọ theo quy định.

- Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 6495/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An tổ chức rà soát hồ sơ, tình hình chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính,  khả năng tài chính của Công ty TNHH MTV Hai Thọ (nay là Công ty TNHH Dương Bình Dương), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp và Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Bước đầu, các cơ quan có liên quan đã tổ chức rà soát, kiểm tra về đăng ký quyền sử dụng đất nhưng chưa phát hiện Doanh nghiệp có tên đăng ký. Chưa xác minh được số tài khoản, số tiền dư trong tài khoản và tài sản là phương tiện đứng tên Doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Hai Thọ hoặc Công ty TNHH Dương Bình Dương nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở tham mưu UBND tỉnh về biện pháp cưỡng chế đối với Công ty. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành như: Ngân hàng, Công an khẩn trương tiến hành xác minh số tài khoản, số tiền dư trong tài khoản và tài sản là phương tiện đứng tên Doanh nghiệp như đã nêu trên. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2090/UBND-KT ngày 29/4/2020 giao Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bình Dương xác minh các thông tin để phục vụ việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

 - Sau khi có kết quả xác minh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh các biện pháp và Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có theo quy định.

2 Cử tri khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên phản ánh: Về việc Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) đã được UBND tỉnh Bình Dương gia hạn thời hạn sử dụng đất theo Văn bản số 3982/UBND-KTN. Tuy nhiên Công ty TNHH Modern Food Industries đã không thực hiện, triển khai hoạt động theo giấy phép được cấp mà bỏ hoang, lãng phí đất công. Kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét thu hồi lại và giao cho địa phương quản lý để quy hoạch sử dụng vào mục đích phục vụ cộng đồng.

Theo phản ánh của cử tri, Sở đã kiểm tra xác minh và lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế cho thấy Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) chỉ tạm ngưng sản xuất từ tháng 06/2019 (Quý III năm 2019 có hoạt động kinh doanh sản xuất), nên chưa đủ cơ sở thực hiện việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Do đó, Sở kiến nghị UBND tỉnh tại Báo cáo số 1200/BC-STNMT ngày 24/03/2020, cụ thể:

- Có văn bản trả lời cho cử tri khu phố Khánh Hòa, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên được rõ về tình hình hoạt động Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam). Hiện nay, chưa đủ cơ sở thực hiện việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Yêu cầu Công ty TNHH Modern Food Industries (Việt Nam) thực hiện việc nộp tiền thuế đất phi nông nghiệp theo quy định (hiện nay Công ty còn nợ 74.524.554 đồng theo Công văn số 133/CT-TTKT3 ngày 03/01/2020 của Cục Thuế).

Tải Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Bình Dương báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thử mười hai - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

 

 

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn