Trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ Tám - Quốc hội khóa XIV

9:50, Thứ Ba, 25-2-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Stt

Nội dung

Kết quả

1

Cử tri phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một kiến nghị: Cần xem xét lại tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang thổ cư phù hợp với điều kiện sống của người dân, nhất là các hộ gia đình khó khăn nhằm giúp người dân có điều kiện để xây cất nhà ở.

 

- Do cử tri phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một không nêu cụ thể khu vực, vị trí, tuyến đường... nên cơ quan chức năng chưa thể rà soát tình hình cụ thể việc "cần xem xét lại tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang thổ cư phù hợp với điều kiện sống của người dân …" theo phản ánh của cử tri.
- Căn cứ theo Điều 3 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất (chi phí chuyển thổ cư) của hộ gia đình, cá nhân gồm: diện tích, mục đích được chuyển mục đích và giá đất tính thu tiền sử dụng đất. Đối với giá đất tính thu tiền sử dụng đất thì căn cứ vào tổng giá trị khu đất (thửa đất) chuyển mục đích mà áp dụng bảng giá đất hoặc tính theo giá đất thị trường (giá đất cụ thể tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh, phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ hoặc thặng dư). Bảng giá đất do UBND tỉnh được xây dựng đảm bảo theo đúng nguyên tắc định giá đất theo quy định tại Điều 112 của Luật đất đai, trong quá trình xây dựng bảng giá đất đảm bảo quy trình, trình tự xây dựng và ban hành văn bản pháp luật trong đó có lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, các cơ quan chuyên môn các cấp và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi ban hành.
Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn