Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh

14:52, Thứ Năm, 21-3-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX đã giải quyết

(Kèm theo Công văn số 630/UBND-TH ngày 14 tháng 02 năm 2019)

Stt

Nội dung

Kết quả

1

 

Cử tri ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát phản ánh: Việc Công ty MDF xả nước thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm, làm chết cây trồng (cao su, lúa) của người dân. Đề nghị ngành chức năng xử lý.

Công ty Cổ phần MDF Việt Nam có địa chỉ: ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát, hoạt động sản xuất và gia công các loại ván MDF từ năm 2007 đến nay. Trên cơ sở phản ánh của cử tri, năm 2018 Đội liên ngành của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty, qua kiểm tra cho thấy Công ty có một số vi phạm quy định về bảo vệ môi trường (xả nước thải vượt quy chuẩn, thực hiện không đúng nội dung Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt) và đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty tại Quyết định số 3608/QĐ-XPVPHC ngày 19/12/2018 với số tiền 216.000.000 đồng và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố cho chính quyền địa phương và người dân có phản ánh kết quả kiểm tra, xử lý nêu trên của Đội liên ngành vào ngày 08/01/2019 tại UBND xã An Điền. Bên cạnh đó, đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, người dân và Công ty Cổ phần MDF Việt Nam khảo sát hiện trạng thoát nước và khu vực trồng trọt của người dân cho thấy mương thoát nước dẫn ra vị trí giáp khu đất trồng trọt của người dân có phản ánh chủ yếu là nước thải, nước mưa từ Công ty Cổ phần MDF Việt Nam. Hiện trạng nước tồn đọng tại cuối mương thoát nước giáp khu đất trồng trọt của người dân có màu đen, mùi hôi. Hiện trạng cây cao su bị cháy lá trên cây, canh tác lúa không hiệu quả là đúng theo nội dung phản ánh của người dân. Đối với nội dung kiến nghị của người dân về việc hỗ trợ thiệt hại, Công ty Cổ phần MDF Việt Nam đã cam kết sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương và người dân để bàn bạc, đưa ra mức hỗ trợ phù hợp. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND xã An Điền hỗ trợ cho người dân và Công ty Cổ phần MDF Việt Nam trong việc trao đổi bàn bạc mức hỗ trợ phù hợp.

2

Cử tri ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát phản ánh: Việc Công ty Nam Đông xả nước thải, khói bụi ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị ngành chức năng xử lý.

Công ty TNHH Nam Đông có địa chỉ tại ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát, hiện đang hoạt động sản xuất tái chế kim loại từ năm 2008 đến nay. Trên cơ sở phản ánh của người dân, năm 2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an thị xã Bến Cát đã tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra đã phát hiện Công ty có các vi phạm về bảo vệ môi trường (xả khí thải vượt quy chuẩn cho phép, thực hiện không đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, đổ thải chất thải rắn không đúng quy định) và tham mưu Chủ tịch UBND huyện, UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với số tiền 300.000.000 đồng, đồng thời đã yêu cầu Công ty thực hiện khắc phục theo quy định.

3

Cử tri xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên: Các Công ty gỗ trong Khu công nghiệp Tân Bình sản xuất và thường xả khói vào ban đêm gây ô nhiễm môi trường, đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, ngày 24/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đại diện Ủy ban nhân dân phường Ủy ban nhân dân xã Tân Bình và chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Bình tiến hành khảo sát tình hình đầu tư và công tác bảo vệ môi trường của các Công ty sản xuất gỗ trong khu công nghiệp. Qua khảo sát cho thấy hiện nay trong khu công nghiệp có 05 Công ty sản xuất gỗ, trong đó: 04 Công ty thực hiện thực hiện tương đối đầy đủ các biện pháp khống chế ô nhiễm (Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh, Công ty TNHH View Full, Công ty TNHH Bí Ngô); riêng Công ty TNHH Gỗ You Hao là doanh nghiệp thực hiện không tốt các biện pháp bảo vệ môi trường và thường xuyên bị phản ánh.

Đối với Công ty TNHH Gỗ You Hao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gỗ You Hao. Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty chưa xây lắp công trình xử lý hơi keo phát sinh trong quá trình sản xuất, không bố trí khu vực lưu chứa chất thải theo quy định, xả khí thải vượt quy chuẩn,…gây ô nhiễm đúng theo phản ánh của cử tri. Sở Tài nguyên và Môi trường đang lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt Công ty đối với những vi phạm trên với số tiền 1.349.000.000 đồng và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định.

Tải toàn nội dung công văn số 630/UBND-TH ngày 14/02/2019 về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ 8 - HĐND tỉnh

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn