Hướng dẫn chuyển đổi sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

9:57, Thứ Tư, 19-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Các tài khoản định danh điện tử được khởi tạo từ Cổng Dịch vụ công quốc gia được công dân sử dụng để đăng nhập thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương (https://dichvucong.binhduong.gov.vn) sẽ dừng hoạt động và thay thế bằng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp. Công dân, cán bộ có tài khoản VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia cần thực hiện các bước sau để thực hiện liên kết tài khoản trước ngày 01/7/2024.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC TỈNH BÌNH DƯƠNG

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT TÀI KHOẢN VỚI VNEID

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn