15:3, Thứ Sáu, 16-9-2022
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Cảnh báo giả mạo thư điện tử các cơ quan và tổ chức phát tán mã độc qua hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh

Lượt người xem:   16
Chia sẻ:
  

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn