14:59, Thứ Sáu, 17-6-2022
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Giới thiệu, quảng bá Fanpage Bình Dương trên mạng xã hội

Ngày 15/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 4032/UBND-VX chấp thuận chủ trương cho Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương công khai và chính thức đưa vào vận hành Trang "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương" trên mạng xã hội Facebook với địa chỉ truy cập https://www.facebook.com/websitetinhBinhDuong (gọi tắt là Fanpage Bình Dương). 

Fanpage Bình Dương được xây dựng với mục đích đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh Bình Dương trên mạng xã hội Facebook; mở rộng kênh truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh Bình Dương, đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi của nhân dân kịp thời và hiệu quả. Thông tin đăng tải trên Fanpage Bình Dương là nguồn thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương (www.binhduong.gov.vn). 

HƯỚNG DẪN

Truy cập, thích, theo dõi và chia sẻ Fanpage Bình Dương

- Truy cập Facebook tìm kiếm từ khóa "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương" trên giao diện trang chủ.

- Nhấp vào tên Fanpage Bình Dương "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương".

- Nhấp vào biểu tượng "thích" ("like") dưới ảnh bìa của Fanpage Bình Dương để ủng hộ Fanpage Bình Dương và có thể xem cập nhật nội dung từ Fanpage Bình Dương trong Bảng tin hiển thị trên Facebook cá nhân.

- Nhấp vào biểu tượng "theo dõi" ("follow") trên Fanpage Bình Dương nếu chỉ muốn xem cập nhật nội dung từ Fanpage Bình Dương.

- Nhấp vào biểu tượng "chia sẻ" ("share") trên Fanpage Bình Dương để chia sẻ Fanpage Bình Dương lên Facebook cá nhân.

Nếu muốn thích hoặc bình luận, chia sẻ bài viết trên Fanpage Bình Dương thì nhấp vào biểu tượng "thích" ("like"), "bình luận" ("comment"), "chia sẻ" ("share").

TTCN

Lượt người xem:   115
Chia sẻ:
  

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn