14:52, Thứ Năm, 21-1-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Nhận thức và các nguyên nhân gây mấy an toàn thông tin cho người dùng sử dụng chữ ký số Chuyên dùng Chính phủ

(Mời bạn đọc xem tiếp phần 2 – Thiết lập máy tính an toàn)

Lượt người xem:   106
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn