16:33, Thứ Ba, 31-3-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Hướng dẫn họp trực tuyến

Theo hướng dẫn tại văn bản số 168/CNTT-HTTT ngày 27/3/2020 của Cục Công nghệ thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường về triển khai họp trực tuyến ngành tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá và triển khai thử nghiệm giải pháp họp trực tuyến giữa Bộ và các Sở Tài nguyên và môi trường trong thời gian tới là hệ thống phần mềm Zoom, dự phòng là hệ thống Cisco Webex. Đây là phương thức làm việc hiện đại, thiết thực triển khai Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử, đem lại hiệu quả, kịp thời và tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Tải các văn bản sau:

Công văn Số 129/TTCNTTLT-PPTCN ngày 31/3/2020

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống họp trực tuyến WEBEX

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống họp trực tuyến ZOOM

Tài liệu hướng dẫn tạo tài khoản Gmail và Microsoft Teams

Lượt người xem:   451
Chia sẻ:
  

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn