8:59, Thứ Sáu, 22-11-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tiếp tục số hóa dữ liệu tài nguyên-môi trường

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu năm 2019 đạt 100% các trung tâm dữ liệu được xây dựng hoàn thiện phục vụ việc triển khai chính quyền điện tử, các ứng dụng dùng chung của tỉnh; 100% sở, ban, ngành trong tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh triển khai đồng bộ phần mềm quản lý văn bản tập trung; 100% UBND cấp xã triển khai phần mềm một cửa điện tử tập trung.

Bên cạnh đó, bước đầu xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh, tiếp tục thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, từng bước hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; 100% các văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử, 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước dưới dạng điện tử và 80% văn bản phát hành được ký, xác thực bằng chữ ký số; thay thế 30% các cuộc họp, hội nghị theo phương thức truyền thống bằng các cuộc họp, hội nghị trực tuyến để tiết kiệm chi phí tổ chức, thời gian và nhân lực…

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   164
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn