9:8, Thứ Sáu, 8-10-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Ngành khí tượng thủy văn đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/ TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn (KTTV) đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chỉ thị này, Trung ương Đảng đánh giá cao vai trò của ngành tài nguyên, môi trường (TN&MT) nói chung và ngành KTTV nói riêng, đồng thời kỳ vọng sau chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển, thời gian tới ngành KTTV sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội nước nhà.


Cán bộ ngành quan trắc, dự báo môi trường Bình Dương đang thực hiện nhiệm vụ quan trắc khí thải công nghiệp

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo

Thông tin từ hội nghị ngành KTTV toàn quốc ngày 4-10 cho thấy, dù ở một số địa phương, một số thời điểm vẫn còn một số tồn đọng trong công tác chuyên môn, nhưng nhìn chung công tác dự báo, quan trắc kỹ thuật các yếu tố liên quan thời tiết, khí hậu, TN&MT trong thời gian qua được thực hiện tốt, tạo tiền đề quan trọng đóng góp cho phát triển chung của nền kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đời sống của nhân dân.

Thông qua các nghị quyết của Đảng, lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức ngành KTTV ngày càng nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác KTTV; cần tăng cường hiệu quả của công tác quản lý, đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn cũng được cập nhật, phổ biến và hệ thống hóa bài bản những nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách ngành và địa phương. Từ đó góp phần nâng cao, hoàn thiện hơn chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV, từng bước tiệm cận trình độ của các nước tiên tiến.

Bộ TN&MT xác định sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về KTTV, bảo đảm điều chỉnh toàn diện các đối tượng, phạm vi, loại hình hoạt động có liên quan. Quy định cụ thể việc sử dụng, chia sẻ và kết nối liên thông thông tin, dữ liệu KTTV giữa các bộ, ngành, địa phương và quốc tế. Có chế độ, chính sách thỏa đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác KTTV, nhất là ở những vùng khó khăn. Ngành cũng phấn đấu tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về hoạt động KTTV.

Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ TN&MT, đánh giá thời gian qua lãnh đạo, cán bộ và đội ngũ công nhân viên chức, người lao động ngành KTTV đã có sự phấn đấu, nỗ lực đáng ghi nhận. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, ông Thành cho biết thời gian tới ngành TN&MT sẽ tăng cường công tác tập huấn chuyên môn, đặc biệt là các nhóm kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, trang bị một cách toàn diện các kỹ năng, kiến thức cần thiết.

Lãnh đạo ngành TN&MT xác định, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTTV đáp ứng yêu cầu, thời gian tới ngành sẽ tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, ngành TN&MT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KTTV trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phục vụ thiết thực đời sống dân sinh. Công tác KTTV là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, phải có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Giải pháp phát triển toàn diện

Để công tác KTTV phát triển đúng định hướng chung của ngành và địa phương, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác KTTV trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách. Thông tin, dữ liệu KTTV phải được xác định là cơ sở quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của các cấp, các ngành. Đề cao và phát huy vai trò của công tác KTTV trong dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát, thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động KTTV để thu thập thông tin bí mật quốc gia.

Ngành TN&MT xác định thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV, giám sát biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến. Hoàn thiện phương pháp, quy trình dự báo, cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu KTTV, đặc biệt là thông tin, dữ liệu về nguy cơ xảy ra các hiện tượng nguy hiểm, bất thường có thể ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường với độ tin cậy chính xác cao.

Đồng thời, ngành chú trọng đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác KTTV theo hướng hiện đại, đồng bộ, tự động hóa, tích hợp đa mục tiêu. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch hệ thống mạng lưới trạm quan trắc KTTV quốc gia và trạm chuyên dùng của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Xây dựng định mức, tiêu chuẩn phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống trạm KTTV.

Nguồn: https://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   286
Chia sẻ:
  

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn