9:6, Thứ Hai, 10-6-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”.

“Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai của Việt Nam” là sự kiện được tổ chức thường niên vào ngày 22 tháng 5 hàng năm nhằm khuyến khích, động viên đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu trong công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra;

Ngày 13 tháng 02 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm Tuần lễ phòng, chống thiên tai với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững.

Tuần lễ quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2019 với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”.

(Đính kèm Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2019 cảu Thủ tướng Chính phủ)

                                                                                                                            (Nguồn Chi cục Bảo vệ Môi trường)

Lượt người xem:   97
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)