BÌNH DƯƠNG: Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

15:23, Thứ Ba, 23-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực TN&MT, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường... trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đảm bảo kế hoạch

Bà Nguyễn Ngọc Thúy- Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Cả nước vừa trải qua đại dịch Covid-19, do đó, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được Sở TN&MT Bình Dương chủ động giảm số lượng các đơn vị được thanh tra, kiểm tra để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, năm 2022, Sở TN&MT Bình Dương ban hành 1 Kế hoạch thanh, kiểm tra đa lĩnh vực và 3 Kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề môi trường, đất đai và tài nguyên nước; chủ yếu thanh, kiểm tra đối với các đơn vị được điều chỉnh từ năm 2021 chuyển qua; thanh, kiểm tra việc thực hiện các Kết luận, Quyết định xử phạt và các chuyên đề liên quan đến vướng mắc, khó khăn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

a2.-kiem-tra-nuoc-thai-kcn.jpg

Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tập trung tại một khu công nghiệp

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở TN&MT với Cơ quan Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành tập trung, kiên quyết và linh hoạt của Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương, công tác thanh tra, kiểm tra và tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Sở TN&MT đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, việc triển khai kế hoạch đã mang tính chủ động và đạt chất lượng cao, đi vào trọng tâm, trọng điểm.

Riêng đối với công tác xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về lĩnh vực TN&MT, Sở TN&MT Bình Dương hiện đang ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản, Trang thông tin quản lý môi trường Bình Dương, Trang thông tin điện tử trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ hồ sơ, tư liệu về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về TN&MT.

Phối hợp chặt chẽ

Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Thời gian tới, để thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, Sở TN&MT sẽ quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, giải quyết đơn thư theo quy trình ISO và quy định pháp luật; đảm tiến độ giải quyết, chú trọng công tác tham mưu hiệu quả, hạn chế các khiếu nại, khiếu kiện nhiều lần.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ chủ động tham mưu, đề xuất những nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra về TN&MT, đáp ứng nhiệm vụ của toàn ngành TN&MT và cơ quan đơn vị; phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, xây dựng chương trình kế hoạch công tác đúng thời hạn quy định, tổ chức thực hiện tốt chương trình kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục; thanh, kiểm tra việc thực hiện Kết luận, Quyết định xử phạt; đồng thời, giải quyết các vụ việc đang được xử lý và khẩn trương tham mưu ban hành Kết luận đối với các đơn vị đã kiểm tra theo đúng quy định, đảm bảo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra phải theo đúng trình tự, thủ tục đã công bố đúng với quy trình ISO và các biểu mẫu thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm về tài nguyên và môi trường...

https://baotainguyenmoitruong.vn/

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn